Nieuwsbrief 31 oktober

Update: 31 oktober 2017

Sinds de laatste consortiumbijeenkomst in juni 2017 is er veel gebeurd. Ook staat er de komende drie maanden veel op de rol. Bijgaand een overzicht van de activiteiten.

  • Bijeenkomsten

De mogelijkheid bestaat voor alle consortiumpartijen om het projectteam Gestapeld Financieren uit te nodigen op events voor klanten en/of aangesloten adviseurs of personeel. Daarin wordt het project Gestapeld Financieren gepresenteerd, maar ook de resultaten gepresenteerd van de onderzoeksvragen die vooraf bij de deelnemers digitaal zijn uitgevraagd.

Enkele bijeenkomsten waarbij wij al aanwezig zijn geweest:

Spotcap event: 15 juni 2017, Artis, Amsterdam

DSC00784_klein

Voor een gezelschap van bijna 60 financiële adviseurs gaven Frank-Jan de Graaf en Lex van Teeffelen een interactieve presentatie. Bijna 60 adviseurs hadden hun input gegeven en het werd duidelijk dat circa de helft van de adviseurs nu al kijken naar het combineren van verschillende financieringsvormen. Daarnaast werden drempels (kennis, ervaring, acceptatiecriteria financiers) besproken en werd informatie ter plekke uitgewisseld over de toegang tot de verschillende vormen van financiering. De onderzoeksresultaten lieten een duidelijke split zin in werkwijze en oriëntatie van onafhankelijke adviseurs die gewend zijn te stapelen en zij die voor meer conventionele financieringen kiezen. Opvallend was de zeer lage vertegenwoordiging van accountants op de bijeenkomst. Met aanvullende presentaties vanuit Spotcap en een rondvaart door de zonnige grachten van Amsterdam werd de bijeenkomst bezegeld.

Rabobank Event: 29 augustus, Hoofdkantoor Utrecht

Vooraf hadden iets meer dan 100 Rabobankiers, Rabo vertegenwoordigers van het innovatief financieren, onze digitale vragenlijst toegestuurd gekregen. Wij kregen 60 ingevulde lijsten terug. Het blijkt dat de voorlopers aardig op de hoogte zijn van de verschillende vormen van financiering. Wij gaven een presentatie voor een deelgroep van 12 bankiers. Niet geheel onverwacht zijn de producten van de eigen bank het bekendst (leningen, leasing, factoring), maar daarnaast is men ook zeker bekend met crowdfunding en achtergestelde leningen. Het combineren van financieringen met buitenstaanders is mogelijk met preferred suppliers. De presentatie werd door de deelnemers en ons als zeer openhartig en informatief ervaren.

HvA Event 50 jaar Economisch onderwijs in Amsterdam

2894-010-small
Tijdens het congres “De economie van de toekomst!” op 13 november werden er o.a. twee inspirerende financiële sessies georganiseerd.

Fintech: De toekomst van de financiële sector”: Na een korte introductie van Frank Jan de Graaf (Lector Corporate Governance & Leadership) gaven Marcel Gerritsen, directeur financieringen Rabobank Nederland en Niels Turfboer, Managing director Spotcap beiden een korte presentatie en gingen vervolgens in gesprek over de toekomst van de financiële dienstverlening. Als kritisch geweten schoof Dr. Lex van Teeffelen (Lector Financiële en Economische Advisering van de HU) aan bij de discussie. Het gesprek tussen een innovatieve grootbank en een aanstormend fintech bedrijf leverde een pittige discussie op waarbij ook de toehoorders zich kritisch opstelden.

In de workshop “Crowdfunding en wisdom of the Crowd: Zijn we met z’n allen slimmer dan banken en gemeenten?” met Jan-Willem Onink (Collin Crowdfund), Martijn Arnoldus (Voorjebuurt) en Ronald Kleverlaan (CrowdfundingHub) ging  het over de volgende vraag: Crowdfunding is een hele nieuwe vorm van financiële dienstverlening. Bedrijven benaderen particulieren rechtstreeks voor een lening. Maar ook stichtingen en buurtverenigingen doen steeds vaker aan (civic) crowdfunding. Zet dit de financiële sector op z’n kop en worden banken en overheden overbodig, of is het een kortstondige hype?

Komende bijeenkomsten:

1 november – Presentatie voor HBO docenten Bedrijfseconomie tijdens landelijk overleg

6 december – lezing Amsterdam Centre for Entrepreneurship

  • Voortgang project

Het project ligt geheel op schema. Er zijn in de voorfase 12 interviews afgenomen bij financiële adviseurs en verstrekkers. Daarnaast zijn drie set van kwantitatieve data opgehaald bij accountants, onafhankelijk financiële adviseurs en bij bankiers. Samen goed voor circa 150 waarnemingen.

Een tussenpublicatie ligt op de plank. Daarnaast wordt een kort verslag gemaakt van de kwantitatieve analyse. Mogelijk in combinatie met de uitkomsten van de interviews.

  • Vervolg

Vanaf november start de werving van afstudeerders (12 studenten) en zullen parallel 15 interviews worden gehouden met onafhankelijke financiële adviseurs om beter zicht te krijgen op de criteria die partijen hanteren om voor bepaalde vormen van financiering te kiezen. Daarnaast willen wij weten of en hoe naar aanvullende financiering wordt gezocht.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s