Publicaties

Optimalisering financieel advies aan mkb-ondernemers

Mei 2019

In deze roadmap wordt twee jaar onderzoek samengevat en wordt een gevalideerd stappenplan beschreven om tot combinaties van financieringen te komen. De startvraag was: hoe kunnen financieel mkb-adviseurs hun klanten beter adviseren bij (gestapelde) financieringen?

https://www.researchgate.net/publication/333420661_Roadmap_voor_de_financieel_mkb-adviseur

April 2019

In het kader van het onderzoeksproject is een eerder opgesteld stappenplan voor gestapeld financieren in de praktijk getest. Tien onafhankelijke financieel adviseurs hebben stap voor stap aangegeven hoe hun zij tot hun laatste financieringsvoorstellen zijn gekomen. Er heeft kruisvalidatie plaats gevonden met een set van zeventien andere interviews over de werkwijze van financieel adviseurs. Het testen heeft geleid tot vier belangrijke aanscherpingen om tot bewustere keuzes te komen bij financieringsaanvragen.

https://www.researchgate.net/publication/332304117_Optimalisering_financieel_advies_aan_mkb-ondernemers_Praktijkverkenning_stappenplan_gestapeld_financieren

 

 

Hoe de mkb-adviseur de financieringspuzzel maakt

Oktober 2018

Goede financiering is cruciaal voor een goede economische ontwikkeling van mkb-bedrijven. Dit rapport laat op basis van negentien interviews zien hoe onafhankelijke financieel mkb-adviseurs tot hun keuzes komen. De interviews zijn afgenomen op basis van een strikt interviewprotocol. Bij de analyse van de resultaten is gekeken naar de thema’s: financieringsdoel, financiers en financieringsvormen, financieringsrisico en het proces.

https://www.researchgate.net/publication/328333598_Hoe_de_mkb-adviseur_de_financieringspuzzel_maakt

 

 

Fintech verandert de positie van de mkb-adviseur

Oktober 2018  Economische Statistische Berichten

Door fintech verandert de financieringsmarkt voor het mkb. Er zijn nu veel niet-bancaire aanbieders tot de markt toegetreden en financieringsvormen kunnen makkelijker worden gecombineerd. Zo ontstaan er nieuwe kansen voor ondernemers en hun adviseurs. Zal ook de financieel adviseur daardoor in de nabije toekomst belangrijker worden?

https://www.researchgate.net/publication/327273605_Fintech_verandert_de_positie_van_de_mkb-adviseur

 

 

Kennis en keuzes van financieel adviseurs: Een eerste verkenning

Maart 2018

De rol van advies in mkb-financiering is cruciaal, omdat twee van de drie ondernemers gebruik maakt van extern financieel advies (Van der Veen, Van Teeffelen, Ibrahimovic en Lentz, 2015). Hoe goed zijn adviseurs op de hoogte van nieuwe financieringsvormen en het combineren daarvan? Vier typen financieel adviseurs zijn met elkaar vergeleken: bankiers, accountants, MKB Kredietcoaches en onafhankelijke financieringsadviseurs. Elk van de vier steekproeven betreft adviseurs die relatieve voorlopers zijn in hun beroepsgroep bij mkb-financiering. Het onderzoek is onder een beperkte groep van 166 respondenten uitgevoerd. De uitkomsten bieden een eerste indruk, gezien de kleine omvang en selecte steekproeftrekking. Bankiers lijken meer bekend met financieringsvormen die zij zelf verstrekken. Meer dan andere adviseurs gaat hun voorkeur uit naar bancaire financieringsvormen. Verder lijken accountants minder kennis te hebben van een aantal financieringsvormen dan de andere adviseurs. Het betreft hier onder meer de verschillende vormen van risicokapitaal, crowdfunding en factoring. Ook weten accountants minder af van gestapeld financieren en wijken af in hun financieringskeuzes voor werkkapitaal en productontwikkeling. Dat MKB Kredietcoaches – zelf ook accountants – in kennis, advies en keuzes van financiering meer overeenkomen met bankiers en zelfstandig financieel adviseurs, houdt vermoedelijk verband met de specifieke financieringsopleiding die zij hebben gevolgd.

https://www.researchgate.net/publication/323759999_Kennis_en_keuzes_van_financieel_adviseurs_Een_eerste_verkenning

 

Geschillenloket nodig om door bank benadeelde mkb’ers te helpen

November 2017

Er moet een onafhankelijk geschillenloket komen waar kleine ondernemers, waaronder zzp’ers, terecht kunnen met klachten over hun bank. Dat stelt Frank Jan de Graaf, lector Corporate Governance and Leadership aan Hogeschool van Amsterdam (HvA), in het onderzoeksrapport Mkb-bedrijven en banken, dat deze week is gepubliceerd. Dit is het eerste onafhankelijke onderzoek over de problemen waarop mkb’ers stuiten bij banken rond de financiering.

http://www.hva.nl/content/nieuws/persberichten/2017/11/geschillenloket-nodig-voor-bemiddeling-tussen-mkb%E2%80%99ers-en-banken.html

 

MKB-financiering: “Wees zuinig op je tafelzilver”

Utrecht Business Nr 5 – 2017

Vroeger was het simpel. Had een mkb-bedrijf financiering nodig dan klopte het aan bij de huisbank. Hoe anders is het nu. Op dit moment zijn er meer dan veertig verschillende financieringsvormen en zeker 150 aanbieders. Om hieruit de beste mix samen te stellen, is een hele klus. Niet alleen bedrijven, ook adviseurs hebben moeite om hun weg te vinden in het huidige financieringslandschap.

http://www.utrechtbusiness.nl/magazine/artikel/972/16704/mkb-financiering:-%C3%A2%C2%80%C2%9Cwees-zuinig-op-je-tafelzilver%C3%A2%C2%80%C2%9D

 

 

Naar mkb-advies over gestapeld financieren

December 2016  Management Control & Accounting

De financieel adviseur van het mkb – of hij nu controller of accountant is – tast momenteel in het duister wat betreft gestapeld financieren voor het mkb. De financieel adviseur zoekt kennis over het combineren van financieringsmogelijkheden en een methode om voor zijn mkb-klanten financieringen te arrangeren. In dit artikel stellen de auteurs een stappenplan voor dat de kennishiaten en gedragscomplicaties op kan lossen en de beoogde stappen die de adviseur hiertoe moet nemen.

https://www.nbavrc.nl/MCA/2016-12/Naar-mkb-advies-over-gestapeld-financieren-/